Fizica » Caracteristicile unității de învățare

lista de Articole de Fizică

Caracteristicile unității de învățare

         Desfășurarea procesului de instruire necesită anticiparea de către profesor a activităților  din clasă-- construirea strategiei predării care presupune identificarea informațiilor  și a deprinderilor   pe care trebuie să și le însușească elevul. Profesorul este cel care decide și este responsabil asupra a ,,ce'', ,,cum" și ,,cînd" se învață.
Proiectarea demersului didactic se concretizează în parcurgerea următoarelor etape:
*Lectura, înțelegerea și interpretarea programei;
*Stabilirea  unităților de învățare;
*Planificarea calendaristică orientativă;
*Proiectarea unităților de învățăre.
            Planificarea calendaristică și unitățile e învățare se stabilesc la începutul anului , pe cînd proiectarea unităților de învățare  e recomandabil să se realizeze pe parcurs fiind luat în considerație nivelul de cunoaștere ce-l posedă elevii.
             Conform definiției: ,,  Unitatea de învățare  reprezintă un ansamblu de lecții , congruent din punct de vedere al obiectivelor urmărite, unitar din punct de vedere tematic ( al conținutului disciplinar), cu activități adecvate , subordonate obiectivelor și desfășurate cu resurse specifice. Unitatea de învățare conturează o structură didactică deschisă și flexibilă , care se desfășoară  pe o perioadă  determinată de timp, care are ca scop formarea unui comportament specific la elevi și care dă libertate manifestării creative  a profesorului într-un cadru delimitat de obiectivele/ competențele/ conținuturile programei școlare."[1]  evidențiem următoarele caracteristici  ale unității de învățare :
- este o structură didactică unitară din punct de vedere tematic;
- cuprinde mai multe subiecte;
- se desfășoară pe o perioadă determinată de timp;
- este coerentă în raport cu competențele specifice/subcompetențele;
- se finalizează prin evaluare sumativă;
- operează prin intermediul unor modele de învățare/predare;
- subordonează lecția, ca element operațional.
             Pentru a identifica unitățile de învățare , cadrul didactic va realiza următoarele acțiuni:
             *    va determina teme majore din curriculum, care pot constitui unități de învățare;
             *    va asocia competențelor specifice / subcompetențelor temele majore identificate;
             *    va determina conținuturile vizate pentru fiecare unitate de învățare;
             *    va stabili succesiunea parcurgerii unităților de învățare;
             *    va stabili cît de relevante sînt conținuturile în raport cu competențele/ subcompetențele 
                   vizate, ținînd cont  de etapele de formare a competențelor- programînd tipul lecției;
             *    va stabili dacă ansamblul competențe/ subcompetențe - conținuturi permite o evaluate
                   autentică/  sumativă.
             *    va stabili numărul de ore alocate pentru fiecare unitate de învățare și pentru
                   conținuturile  corespunzătoare , ținînd cont de componența  respectivă a curriculumului.
             Numărul de lecții în cadrul unității de învățare poate varia (de ex. de la 4 lecții la  12 lecți  cu excepție +1, 2 lecții). Unitatea de învățare poate fi echivalentă cu modulul/ capitolul din curriculum/ manual sau poate să nu coincidă întocmai.[2]
  

Bibliografie:
1. Gabriela Nausica Noveanu, Daniela Vlădoiu ,,Folosirea TIC în procesul de predare - învățare". București: Ediția  2009.
2. Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Lia Scifos, Rodica Solovei ,, Training metodologic pentru cadrele didactice de liceu" Proiectul EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN MEDIUL RURAL DIN MOLDOVA. prodidactica . md.              

Înapoi - lista de Articole de Fizică
234x60
Advertising space
234x60
Advertising space