Fizica » Pr. 3.105 Intesitatea curentului electric

lista de Articole de Fizică

Pr. 3.105 La o intensitate a curentului electric din conductor de 3A secțiunea conductorului a fost traversată de o sarcină electrică egală cu 12C. Ce sarcină electrică va traversa secțiunea în același interval de timp , dacă intensitatea curentului electric a crescut cu 1 A?

Analiza conținutului:  În problemă se descriu două cazuri( vom folosi indicii ,,1" și ,,2")

Sensul expresiei: ,, același interval de timp"- vom nota: t1 = t2 ;

                                 ,, intensitatea a crescut cu  1A"- stabilește variația intensității: I2 = I1 + 1A sau ΔI = 1 A.

 Se dă:

I1 = 3A

q1 = 12C

ΔI = 1 A

t1 = t2

q2 =?

Rezolvare:

Conform teoriei:

  I= q t ;    →   t= q I ;   (1)

t1= t2      (2)

(2) → (1)

  q 1 I 1 = q 2 I 2 ;    (3)

  q 2 = q 1 I 2 I 1 ;   (4)

Calculul matematic :

Răspuns: q2 = 16C

 

 

Înapoi - lista de Articole de Fizică
234x60
Advertising space
234x60
Advertising space