Fizica » Topirea, solidificarea

lista de Articole de Fizică

Topirea și solidi

Trecerea unei substanțe din stare solidă în lichidă se numește topire. Solidificarea este fenomenul invers topirii și constă în trecerea unei substanțe din stare lichidă în cea solidă.

În general, topirea are loc prin absorbție de caldură (încălzire), iar solidificarea are loc prin cedare de caldură (răcire).

Legile topirii și solidificării:

  1. Temperatura de topire rămâne constantă, dacă presiunea ramâne constantă. La fel și pentru solidificare;
  2. Temperatura de topire coincide cu cea de solidificare;
  3. În timpul topirii (respectiv a solidificării) volumul substanței se modifica astfel: majoritatea substanțelor își măresc volumul la topire și și-l micsorează la solidificare; excepții: apa, fonta și bismutul se comportă invers.

Alte aspecte legate de starea de agregare:

  • Aliajele sunt amestecuri omogene de două sau mai multe metale. Temperatura de topire a aliajului este mai mică decât temperatura de topire a fiecarui component al său.
  • Masa unui corp nu se modifică în timpul topirii sau al solidificării.
Înapoi - lista de Articole de Fizică
234x60
Advertising space
234x60
Advertising space