Aspecte metodologice ale problematizării în cadrul orelor de fizică by AGS

Orice act de predare- învățare problematizat, fie că este vorba de o simplă întrebare, de problemă sau de o situație problematizată, necesită un demers de rezolvare determinat de „necunoscutul” ce trebuie aflat (rezolvat, clarificat, calculat). Acest demers necesită anumite informații și algoritmi din fondul aperceptiv sau nou, un sistem de reguli de selectare, de ordonare, de combinare și operare a acestora, care să ducă în final la rezolvarea „necunoscutului”.
Citește mai Mult Comentarii

Problematizarea - metodă didactică de mare randament by AGS

Problematizarea se definește, ca fiind ,,un ansamblu de procedee și realități operarionale care impulsionează cinoașterea".
Citește mai Mult Comentarii

Problematizarea by AGS

Articolul descrie modalități de aplicare a conceptului de problematizare la orele de fizică din gimnaziu și tendințe de utilizare în liceu, ca metodă interactivă în formarea competenței de cunoaștere științifică
Citește mai Mult Comentarii
234x60
Advertising space
234x60
Advertising space