Fizica » Pr. 6, t. Energia cîmpului electric, Manual cl 11-a. aut. M. Marinciuc,Spiridon Rusu.2014

lista de Articole de Fizică

Problema 6, Tema: Energia cîmpului electric, manual Fizica clasa a 11-a, aut. M. Marinciuc, S. Rusu, 2014

Un condensator plan cu aer este conectat la o sursă de tensiune electrică. Energia condensatorului încărcat este egală cu 1,5·10-7 J. Care este variația energiei condensatorului la micșorarea distanței dintre armăturile lui de 4 ori?

Se dă:

εr1= εr2 =1

S1= S2= S

U1= U2= U

d1 = 4 d2

Wp1 = 1,5·10-7 J

                         

Wp2 =?

Rezolvarea problemei:

I. Conform teoriei cunoști:

  W p = CU 2 2   ;

Scrie relațiile pentru:

Wp1=.............        ;    (1)


        Wp2=.............         ;     (2)

raportul (2) : (1) →


           W p2 W p1 = ... ....                :     →

  W p2 = W p1 C 2 C 1      ; (3)

  C 2 C 1 = ?  


  C=ε S d             :    (4)

Conform relației (4) scrie

C1 = ........

C2 = ..........

Și determină raportul acestora:


  C 2 C 1 = ......         (5)

Substituie  (5)→ ( 3)

W p2 =.........       (6)

II. Efectuează calculul matematic conform relației (6)

W p2 =.........

III. Răspuns:

W p2 =4,5· 10-7 J

Mult succes!!!

 

 

 

Înapoi - lista de Articole de Fizică
234x60
Advertising space
234x60
Advertising space