Fizica » Pr. 8, t. Energia cîmpului electric, Manual cl 11-a. aut. M. Marinciuc,Spiridon Rusu.2014

lista de Articole de Fizică

Problema 8. Tema ,,Energia cîmpului electric" , manual Fizica clasa a 11-a, aut. M. Marinciuc, S. Rusu , 2014

Două condensatoare cu aer, identice, sunt unite în serie și conectate la o sursă de tensiune electrică. Energia înmagazinată de gruparea de condensatoare este egală cu 2,5 ·10-7 J. Care este energia grupării după ce spațiul dintre armăturile unuia din ele a fost umplut cu dielectric a cărui permitivitate relativă este egală cu 4.

Se dă :

C1' = C2'  = C'

Wp ' = 2,5 ·10-7 J

U tot= const;

q' = const;

q" = const;

                            

Wp " -?

Rezolvare:

I. Conform teoriei cunoști:

La montarea în serie a condensatoarelor

  1 C ' tot = 1 C 1 + 1 C 2   : (1)

Cunoscând că condensatoarele sunt identice și C1' = C2'  = C'

  C' tot = C' 2 ; 2

Ca urmare energia  bateriei de condensatoare :

  W ' p tot = C ' tot U tot 2 2     ;        (3)

(2) → (3)

  W' p tot = C'...... 4     ;                   (4)

Dacă în cazul II între plăcile unui condensator se introduce un dielectric cu permitivitatea relativă 4, capacitatea acestuia ce mărește de 4 ori.

Capacitatea bateriei de condensatoare în cazul II :

   1 C '' tot = 1 C' + 1 4C '  →

C''tot  = ...................... (5)

  W '' p tot = 2C' U 2 5    ;      (6)

Conform relației (4) și (5) →

  W ' p tot W '' p tot = ............ ............ = 5 8    (7)

W '' p tot  = .................             (8)

II. Calculul matematic:

W '' p tot  = .................

III. Răspuns:

W '' p tot  = 4· 10-7 J

Mult succes !!!

 

 

 

Înapoi - lista de Articole de Fizică
234x60
Advertising space
234x60
Advertising space